ЄДНАТИ

злучаць злучыць лучыць яднацца яднаць

Українсько-білоруський словник 

ЄДНАТИСЬ →← ЄДНАННЯ

T: 0.0716911 M: 3 D: 3